Rekonštrukcia bytu v Ostrave a montáž plynovodu z potrubia GAS PROFI

Švédska spoločnosť Heimstaden je vlastníkom viac než 100 000 bytov v niekoľkých európskych krajinách. 43 000 nájomných bytov sa nachádza v Moravskoslezskom kraji. Väčšina z týchto bytov je napojená na zemný plyn, ktorý sa používa najmä na varenie. Bezpečnosť nájomníkov patrí medzi hlavné priority spoločnosti Heimstaden. Preto investuje každoročne nemalé prostriedky do rekonštrukcií plynových rozvodov, pravidelných výmen plynových sporákov a hadíc, vrátane predpísaných pravidelných revízií.

Po tom, čo si v rekonštruovanom nájomným byte v Ostrave-Porube vyskúšali pilotnú inštaláciu plynového rozvodu z antikorového vlnovca, jednoznačne sa rozhodli pre zmenu firemných štandardov pre montáže plynových prípojok. Doteraz používané medené potrubie bude nahradené moderným potrubným systémom MERABELL GAS PROFI. Súčasťou zmeny je aj pripojenie plynových sporákov pomocou hadíc MERABELL GAS PROFI s bajonetovým ventilom a tepelnou poistkou.

Hlavné dôvody:

 1. Štandardizácia výmeny plynového rozvodu – firemné montážne čaty Heimstaden doteraz požívali systém lisovanej medi. V prípade bežného postupu montážnik prišiel na stavbu, vymeral rozvod a naplánoval potrebný materiál, ktorý následne odišiel nakúpiť do veľkoobchodu. Tenko krok teraz úplne odpadá. Montážna čata príde na stavbu už kompletne vybavená dlhým návinom opláštenej rúrky MERABELL GAS PROFI, maticami s tesnením, nástenkou a príslušnou redukciou.
 2. Rýchlosť inštalácie – väčšina domových plynovodov vedúcich od plynomera k spotrebiču má zložitý tvar, ktorý vyžaduje mnoho spojovacích prvkov rôznych uhlov a premosťovacích oblúkov. Všetky tieto komplikované prvky v prípade flexibilnej antikorovej rúrky úplne odpadajú, pretože potrebné vytvarovanie potrubia sa vykoná rukou. Čas montáže je tak oveľa kratší než v prípade lisovanej medi."
 3. Ľudské zdroje – zjednodušenie vlastnej montáže umožňuje, aby inštaláciu vykonal aj menej skúsený pracovník pri zachovaní 100 % kvality odvedenej práce. (pozn.: avšak po absolvovaní predpísaných školení)."
 4. Dostupnosť nástrojov – manuálny pákový lis MERABELL je neporovnateľne lacnejší a ľahší na obsluhu než nástroje na lisovanie medi. Tie je nutné navyše pravidelne kalibrovať, čo stojí ďalšie peniaze a najmä čas, keď nástroje nie sú dostupné na prácu."
 5. Bezpečnosť – pretože „najbezpečnejší spoj je žiadny spoj“. Plynovod je možné s antikorovou rúrkou MERABELL vybudovať s minimom spojov. Tým odpadá riziko vzniku potenciálnej netesnosti v spojoch. Spoj je iba na začiatku a na konci rozvodu a je vytvorený jednoduchým zalisovaním konca rúrky pomocou pákového lisu. Rozvod z antikorového vlnovca je čiastočne pružný. Preto veľmi dobre odoláva vibráciám aj otrasom a prípadnému povoleniu spojov."
 6. Úspory v budúcnosti – dochádza k zjednodušeniu a skráteniu času práce revízneho technika pri následných cyklických kontrolách. Čuchová skúška sa vykoná iba na začiatku a konci rozvodu. Netreba hľadať na trase rozvodu často rafinovane utajené kolienka ako v prípade medeného plynovodu."
 7. Záruka – výrobcom je poskytovaná nadštandardná záruka 10 rokov na materiál MERABELL GAS PROFI.

Vlastná inštalácia

Pilotnú inštaláciu vykonala ostravská montážna firma Radius-H, s. r. o. Nanovo vybudovaný plynovod z antikorového vlnovca sa nachádza v ostravskom byte, ktorý prešiel kompletnou prestavbou od podlahy až k stropu. Projektovaný plynovod s dĺžkou 5 metrov bude ťahaný od plynomera v stúpačke na WC, cez bytové jadro až do kuchyne, kde bude ukončený plynovou hadicou pre samostatne stojaci sporák. Investor sa po konzultácii s oddelením strategického nákupu rozhodol pre prémiový potrubný systém z antikorového vlnovca MERABELL GAS PROFI so žltým ochranným opláštením.

Na dopojenie plynového spotrebiča bola zvolená plynová hadica 2 v 1 – MERABELL GAS PROFI s ventilom. Súčasťou hadice je bajonetový ventil, ktorý umožňuje opakovane odpojiť sporák napr. kvôli upratovaniu. Záruka 25 rokov zaručuje používanie hadice minimálne počas obdobia 5 revíznych cyklov.

Technické vyhotovenie

Pomocou on-line kalkulačky potrubia na www.merabell.sk/kalkulacka-potrubi bol vybratý návin žltej rúrky MERABELL GAS PROFI s priemerom DN15 / 3/4", návin 30 m. Plynový sporák bol dopojený plynovou hadicou MERABELL GAS PROFI G1/2"–R1/2" s bajonetovým ventilom, dĺžka 150 cm (M0149).

Vlnovcové potrubie bolo pripojené na výstupný skrutkový spoj plynomera pomocou systémového spoja: matica G3/4" a ploché tesnenie pre DN15. Potrubie v dĺžke 5 metrov prechádza bytovým jadrom, cez špajzu, až do kuchyne. Je vedené na povrchu muriva, cez stenu je pretiahnuté v chráničke. Potrebné tvarovanie potrubia bolo vytvarované rukou. V mieste budúceho plynového spotrebiča je potrubie ukončené maticou, plochým tesnením, prechodovou redukovanou vsuvkou G3/4"–R1/2" (M0217) a nástenkou R1/2"–G1/2", na ktorú je namontovaný plynový bajonetový ventil z hadice GAS PROFI s ventilom G1/2"–R1/2".

Hlavné benefity rúrky GAS PROFI

Rúrka MERABELL GAS PROFI má nadštandardnú 10-ročnú záruku a je chránená robustným žltým ochranným opláštením z PE (polyetylén). Toto opláštenie je možné na koncoch na účely zalisovania veľmi jednoducho odstrániť pomocou orezávacieho noža MERABELL (M0304). Obnažené konce rúrky sa odporúča po zalisovaní matice opäť zaizolovať vulkanizačnou páskou (M0321).

Systém MERABELL GAS PROFI je certifikovaný podľa normy ČSN EN 15266 (Zostavy vlnovcových ohybných rúrok z koróziovzdornej ocele na rozvod plynu v budovách s pracovným tlakom do 0,5 bar). Táto EÚ norma umožňuje viesť rúrku v stene bez chráničky, pod zemou a cez stavebnú konštrukciu v chráničke, pri prechode obvodovou stenou v ochrannej rúrke.

Hlavné benefity hadice GAS PROFI s ventilom a tepelnou poistkou

Plynová hadica MERABELL GAS PROFI je certifikovaná podľa v Európe už povinnej normy ČSN EN 14800 (Bezpečnostné vlnovcové zostavy koncových hadíc pre vnútorné zariadenie používané na plynné palivá), ktorá zaručuje maximálne bezpečie. Proti mechanickému poškodeniu je hadica na svojom povrchu chránená čírym PVC ochranným opláštením a antikorovým opletením. Otočná koncovka na strane spotrebiča (sporáka) bráni pretočeniu hadice v závite a prípadnému úniku plynu. Tepelná poistka ventilu automaticky uzavrie prívod plynu pri prekročení teploty 100 °C. Bajonetový ventil umožňuje veľmi jednoduché odpojenie a zapojenie plynového spotrebiča používateľom, bez nutnosti volať certifikovaného montéra – napr. kvôli maľovaniu, upratovaniu.

Hlavným benefitom tejto prémiovej hadice je unikátna záruka 25 rokov, ktorá umožňuje jej dlhodobé používanie bez nutnosti výmeny po pravidelných revíziách, alebo pri výmenách spotrebiča. Tým sa spoločnosti Heimstaden z dlhodobého pohľadu niekoľkonásobne kompenzuje vyššia obstarávacia cena hadice, ktorá je oproti doteraz používanému riešeniu (bežná plynová hadica + bezpečnostný ventil VAIT) rádovo iba v stovkách korún.

Výťah z noriem a technických predpisov

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pre stavbu, opravy, rozširovanie domových plynovodov sa používajú rúrky z koróziovzdornej ocele podľa EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 predpisuje, že spoje z koróziovzdorných ohybných rúrok môžu zhotovovať iba osoby so zvláštnym školením a odkazuje sa na informatívnu prílohu E, kde sú uvedené pokyny pre spájanie tohto typu rúrok. *Na certifikačné školenie sa môžete prihlásiť tu:

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

Odporúčaný postup montáže

 • namerajte dĺžku potrubia od plynomera až k spotrebiču
 • pripevnite k stene nástenku v mieste spotrebiča
 • rozmerajte si umiestnenie objímok na prichytenie rúrky na stenu
 • pripravte si chráničku na prechod rúrky konštrukciou stien
 • rúrku v chráničke pretiahnite cez stenu, prichyťte ju do objímok
 • na jednom konci rúrky navlečte maticu na rúrku, zalisujte koniec rúrky, nasaďte tesnenie a namontujte k plynomeru
 • na druhom konci rúrky navlečte maticu na rúrku, zalisujte koniec rúrky, nasaďte tesnenie a redukovanú vsuvku a napojte k nástenke
 • do nástenky namontujte bajonetový ventil od plynovej hadice

Vyhodnotenie projektu

Kompletnú inštaláciu nového plynovodu zvládli 2 montážnici za 1,5 hodiny: 0,25 hodiny trvala demontáž starého rozvodu a 1,25 hodiny zabrala montáž potrubného systému MERABELL GAS PROFI. Jednoznačne sa teda potvrdil predpoklad významnej úspory času montáže, ale predovšetkým odstránenie nebezpečenstva vzniku netesnosti v spojoch.

Po zapracovaní firemných montážnikov Heimstaden zvládne 50 % inštalácií iba 1 osoba, čo prinesie ďalšiu úsporu. Investor stavby, spoločnosť Heimstaden Czech s. r. o., vyhodnotila pilotnú inštaláciu veľmi kladne a montážny systém MERABELL z antikorového vlnovca odporučila pre svoje ďalšie projekty.

Spoločnosť Heimstaden Czech s. r. o. je najväčším poskytovateľom nájomného bývania v Českej republike, spravujeme 43 000 nájomných bytov v Moravskoslezskom kraji a od apríla 2018 aj v Olomouckom kraji. Heimstaden patrí k najväčším hráčom na európskom trhu s rezidenčným bývaním a pôsobí celkovo na piatich trhoch (Dánsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Nórsko). Od roku 1998, kedy bola založená, dokázala do svojho portfólia doteraz zaradiť 52 300 bytov v hodnote 259 mld. korún.