Starý ustúpil novému a modernému materiálu

Majitelia typického panelákového bytu na sídlisku v Prahe sa rozhodli vymeniť kuchynskú linku. Po demontáži starej linky ich však čakalo veľmi nemilé prekvapenie. V súčasnom plynovom rozvode z 80. rokov bola detegovaná netesnosť (únik plynu) v jednom spoji. Oprava takého spoja je veľmi komplikovaná a časovo náročná. Nie kvôli pretesneniu jedného spoja, ale ak zasiahnete do desiatky rokov starého závitového rozvodu, tak pohybom vedenia veľmi pravdepodobne uvoľníte taktiež vedľajšie spoje, ktoré doteraz tesnili. A takto môžete nakoniec pretesňovať všetky spoje. To zaberie násobne viac času, než urobiť rozvod úplne nový z moderných materiálov.

Plynová prípojka vytvorená z klasickej oceľovej rúrky, ktorá je spájaná závitovými kolenami a tesnená konopou, bola ideálna pre svietiplyn. Ten svojou vlhkou konzistenciou udržiaval tesniacu konopu v spojoch v zodpovedajúcom stave. Po prechode na suchý zemný plyn však došlo k postupnému vysychaniu konopy a následným drobným únikom plynu.

Majitelia bytu teda okamžite prizvali plynára, ktorého žiadali o pretesnenie spojov. Túto požiadavku odborná montážna firma z dvoch dôvodov jednoznačne odmietla.

 1. Prácnosť a časová náročnosť – tento konkrétny rozvod plynu z chodby od plynomera až k sporáku má cca 5 metrov a obsahuje 24 spojov. Tie by bolo treba rozobrať a opätovne pretesniť. Navyše k niektorým spojom bol zlý prístup, napr. v šachte so stúpačkou.
 2. Záruka – na takto vykonanú opravu plynového rozvodu musí montážna firma držať zodpovedajúcu záruku. Zaručiť sa za komplikovaný repasovaný rozvod zo 40 rokov starého materiálu chce určite veľkú odvahu.

Montážna firma ponúkla riešenie, ktoré je rýchle, bezpečné a v konečnom dôsledku aj lacnejšie. Výmenu starého oceľového rozvodu za moderné potrubie z antikorového vlnovca MERABELL GAS PROFI. Čo presvedčilo majiteľa bytu túto ponuku prijať?

 1. Rýchlosť inštalácie – významná úspora času montáže mnohonásobne vykompenzuje o niečo drahší inštalačný materiál.
 2. Bezpečnosť – celý rozvod je možné realizovať bez jediného spoja. Tým do budúcna odpadá riziko netesnosti spoja, pre ktorý celý problém vznikol.
 3. Úspory v budúcnosti – významné skrátenie času práce revízneho technika pri následných kontrolách. Skúška tesnosti sa vykoná len na začiatku a na konci vedenia.
 4. Záruka 10 rokov, ktorá je výrobcom poskytovaná na materiál MERABELL GAS PROFI

Technické vyhotovenie

Potrebná dimenzia rúrky DN15 bola zvolená pomocou on-line kalkulačky potrubia na www.merabell.sk/kalkulacka-potrubi. Bol vybratý 10 m návin žltej rúrky MERABELL GAS PROFI s priemerom DN15 / 3/4"" (M00132). Na dopojenie plynového sporáka bola použitá plynová hadica GAS PROFI R1/2""–G1/2"" s dĺžkou 100 cm (M0020).

Vlnovcové potrubie DN15 bolo pripojené na výstupný skrutkový spoj plynomera G4", cez redukovanú prírubu DN25 – DN15 pomocou systémového spoja (prechodová vsuvka pre G3/4" – R1/2" pre DN15, ploché tesnenie pre DN15 a matica G3/4" pre DN15). Toto potrubie ďalej prechádza bytovým jadrom prestupom do kuchyne, kde je vedené na povrchu muriva do miesta budúceho umiestnenia plynového spotrebiča. Na konci potrubia DN15 / 3/4" je pomocou systémového spoja (matica G3/4" pre DN15, ploché tesnenie pre DN15 a prechodová vsuvka G3/4" – R1/2" pre DN15) inštalovaný uzáver spotrebiča: guľový kohút DN15, za ktorým je osadená flexibilná plynová hadica MERABELL GAS PROFI dlhá 1 m.

Dĺžka rekonštruovaného potrubia od plynomera až k plynovej varnej doske má celkovo 5 metrov a vďaka dlhým návinom opláštenej rúrky MERABELL GAS PROFI bolo možné vybudovať vedenie bez jediného spoja. Potrebné tvarovanie potrubia sa vykonáva jednoducho „za studena“, teda ohybom rukou. Tým sa rapídne zrýchľuje vlastná montáž plynovodu a navyše odpadá riziko vzniku netesnosti v spojoch po trase.

Hlavné benefity rúrky GAS PROFI

Rúrka MERABELL GAS PROFI má nadštandardnú 10-ročnú záruku a je chránená robustným žltým ochranným opláštením z PE (polyetylén). Toto opláštenie je možné na koncoch na účely zalisovania veľmi jednoducho odstrániť pomocou orezávacieho noža MERABELL (M0304). Obnažené konce rúrky sa odporúča po zalisovaní matice opäť zaizolovať vulkanizačnou páskou (M0321).

Systém MERABELL GAS PROFI je certifikovaný podľa normy ČSN EN 15266 (Zostavy vlnovcových ohybných rúrok z koróziovzdornej ocele na rozvod plynu v budovách s pracovným tlakom do 0,5 bar). Táto EÚ norma umožňuje viesť rúrku v stene bez chráničky, pod zemou a cez stavebnú konštrukciu v chráničke, pri prechode obvodovou stenou v ochrannej rúrke.

Hlavné benefity hadice GAS PROFII

Plynová hadica MERABELL GAS PROFI je certifikovaná podľa v Európe už povinnej normy ČSN EN 14800 (Bezpečnostné vlnovcové zostavy koncových hadíc pre vnútorné zariadenie používané na plynné palivá), ktorá zaručuje maximálne bezpečie. Proti mechanickému poškodeniu je hadica na svojom povrchu chránená čírym PVC ochranným opláštením a antikorovým opletením. Otočná koncovka na strane spotrebiča (sporáka) bráni pretočeniu hadice v závite a prípadnému úniku plynu. Záruka 25 rokov, ktorá umožňuje používať hadicu minimálne počas obdobia 8 revíznych cyklov.

Výťah z noriem a technických predpisov

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pre stavbu, opravy, rozširovanie domových plynovodov sa používajú rúrky z koróziovzdornej ocele podľa EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 predpisuje, že spoje z koróziovzdorných ohybných rúrok môžu zhotovovať iba osoby so zvláštnym školením a odkazuje sa na informatívnu prílohu E, kde sú uvedené pokyny pre spájanie tohto typu rúrok. *Na certifikačné školenie sa môžete prihlásiť tu:

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

Odporúčaný postup montáže

 • namerajte dĺžku potrubia od plynomera až k spotrebiču
 • rozmerajte si umiestnenie objímok na prichytenie rúrky na stenu
 • pripravte si chráničku na prechod rúrky konštrukciou stien
 • rúrku v chráničke pretiahnite cez stenu, prichyťte ju do objímok
 • na jednom konci rúrky navlečte maticu na rúrku, zalisujte koniec rúrky, nasaďte tesnenie a namontujte k plynomeru
 • na druhom konci rúrky navlečte maticu na rúrku, zalisujte koniec rúrky, nasaďte tesnenie a namontujte plynový ventil
 • do plynového ventilu namontujte plynovú hadicu

Vyhodnotenie projektu

Montážna firma používa antikorový vlnovec takmer denne, preto výmena rozvodov prebiehala hladko. Kompletná rekonštrukcia trvala dvom montážnikom celkovo 1,5 hodiny: pol hodiny demontáž starého rozvodu a 1 hodinu zabrala montáž potrubného systému MERABELL GAS PROFI. Jednoznačne sa teda potvrdil predpoklad významnej úspory času montáže. Z pohľadu bezpečnosti je dôležité, že bol zbudovaný plynovod bez jediného spoja po trase. Podľa normy TPG 704 01 vykonaná skúška pevnosti a tesnosti, a revíznym technikom bola vypracovaná východisková revízia.