Obria pec na výrobu tehál je srdcom výroby

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je najväčším českým výrobcom tehlového materiálu a neustále zdokonaľuje svoju výrobu. Preto v priebehu marca a apríla 2021 prebehla v tehelni v Dolnom Bukovsku rekonštrukcia pece na vypaľovanie tehlových produktov. Dĺžka pece je 120 m, denne vypáli cca 300 ton tehál a čas vypaľovania dosahuje 20 – 26 hodín. Pec je v prevádzke 24 hodín denne a k odstávke pece dochádza vždy po mnohých rokoch. Preto je bezproblémový chod pece pre výrobu životne dôležitý.

Súčasťou rekonštrukcie pece bola okrem iného výmena bočných predhorákov a vysokorýchlostných horákov vrátane pripájacích hadíc, ktoré privádzajú do pece plyn. Na pôvodných gumových hadiciach už bolo poznať mnohoročnú prevádzku v náročných podmienkach. Povrch hadíc bol narušený koróziou a hadicovina bola vytrhnutá z koncoviek. Došlo tak k odhaleniu samotného gumového vnútrajška hadice, ktorý bol už spráchnivený a hrozil tak únik plynu. Tento typ gumových hadíc na prívod plynu už nespĺňa aktuálne európske povinné normy.

Unikátna odpojiteľná plynová hadica 2 v 1

Servisní technici spoločnosti HELUZ sa rozhodli nainštalovať prémiové hadice MERABELL GAS PROFI s ventilom predovšetkým kvôli ich nadštandardnej 25-ročnej záruke a vysokej kvalite hadice. Tieto vlastnosti im dávajú istotu dlhodobého používania bez nutnosti výmeny po pravidelných revíziách, alebo pri opotrebovaní. Tým sa z dlhodobého pohľadu niekoľkonásobne kompenzuje vyššia obstarávacia cena hadice.

Hadice MERABELL 2 v 1 je unikátna svojím odpojiteľným bajonetovým ventilom s tepelnou poistkou. Hadicu je možné kedykoľvek od ventilu jednoducho odpojiť a opätovne zapojiť jednoduchým pootočením bajonetového uzáveru a vytiahnutím hadice z bajonetu. To výrazne zjednodušuje a zlacňuje servis aj údržbu, pretože ju môžu vykonávať firemné čaty HELUZ bez nutnosti prítomnosti odborného revízneho technika.

Benefity celoantikorovej hadice GAS PROFI s ventilo

  • Hadica je certifikovaná podľa v Európe už povinnej normy ČSN EN 14800 (Bezpečnostné vlnovcové zostavy koncových hadíc pre vnútorné zariadenie používané na plynné palivá), ktorá zaručuje maximálne bezpečie.
  • Proti mechanickému poškodeniu je hadica chránená antikorovým opletením
  • Proti agresívnym látkam, ako sú čistiace prostriedky, je na svojom povrchu chránená čírym PVC opláštením
  • Otočná koncovka na strane spotrebiča bráni pretočeniu hadice v závite a prípadnému úniku plynu.
  • Tepelná poistka ventilu automaticky uzavrie prívod plynu pri prekročení teploty 100 °C a zamedzí tak riziku výbuchu.
  • Unikátny bajonetový ventil umožňuje veľmi jednoduché odpojenie a zapojenie plynového spotrebiča používateľom, bez nutnosti volať certifikovaného montéra – napr. kvôli maľovaniu, upratovaniu.
  • Nadštandardná záruka 25 rokov zaručuje dlhodobé používanie hadice bez nutnosti výmeny po pravidelných revíziách, alebo pri výmenách spotrebiča.

Vyhodnotenie projektu

Servisní technici spoločnosti HELUZ ocenili veľmi krátky čas dodania hadíc, hoci bolo objednané veľké množstvo hadíc (130 ks). To technikom uľahčilo naplánovanie samotnej výmeny, ktorá bola naviazaná taktiež na výmenu predhorákov a horákov. Kompletnú inštaláciu všetkých 130 kusov hadíc zvládli 2 servisní technici spoločnosti HELUZ za jeden pracovný deň bez akýchkoľvek ťažkostí.

Investíciou do prémiových pripájacích hadíc MERABELL získala spoločnosť HELUZ istotu, že kvôli dopojeniu plynu bude potrebné pec odstaviť najskôr až v roku 2046.